Schneider electricDlaczego Schneider Electric i jego dystrybutorzy wdrażają zasadę Efektywności Energetycznej ?

Efektywność energetyczna jest najszybszym, najtańszym i najczystszym sposobem redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami ustalonymi na konferencji z Kioto. Odpowiadając na stale rosnące zapotrzebowanie ze strony wszystkich uczsestników rynku, firma Schneider Electric podjęła działania, aby stać się Państwa strategicznym partnerem i ekspertem w zakresie energetyki i zarządzania energią.

Co zawiera katalog rozwiązań EE ?

Teraz jest czas na ambitne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej: w większości istniejących instalacji można przy zastosowaniu dostępnych dzisiaj ofert i technologii zaoszczędzić do 30% energii. Lokalne działania w kierunku efektywności energetycznej dają ważny efekt dźwigni: z powodu strat w sieciach przesyłowych i rozdzielczych 1KWh energii zużywanej w budynku wymaga wyprodukowania 3KWh energii, zatem na każdą jednostkę zaoszczędzoną w budynkach przypadają trzy jednostki oszczędności w produkcji!

 
Schneider Electric jest najwyższej klasy partnerem w zakresie efektywności energetycznej.

Nasi profesjonalni dystrybutorzy najlepiej znający Państwa potrzeby zapewniają dostęp do najlepszych rozwiązań. Wyjaśnią wszystkie kwestie związane z wydajnością i możliwościami naszych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Każdy nasz klient może by pewien najwyszego poziomu technologicznego oferowanych przez nich rozwiązań. Schneider Electric i Nasi dystrybutorzy są doskonałymi specjalistami, którzy pomogą Państwu osiągnąć znaczące oszczędności.

 
Możemy osiągnąć więcej zużywając mniej.

Patrzymy w przyszłość optymistycznie i wierzymy, że możliwe jest znalezienie takich rozwiązań, które umożliwiają realizację pełnego potencjału przy równoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

 
Dlatego właśnie Schneider Electric i jego dystrybutorzy zaangażowali się w poprawę wykorzystania energii !
Efektywność Energetyczna wspólną troską !

 
Zgodnie z protokołem z Kioto kraje uprzemysłowione uzgodniły redukcję swojej całkowitej emisji gazów cieplarnianych o 5,2% do roku 2012, w odniesieniu do poziomu emisji z roku 1990. Dzisiaj to produkcja energii elektrycznej jest główną przyczyną emisji gazów cieplarnianych. Do 50% emisji CO2 przypisywanej budynkom mieszkalnym i komercyjnym pochodzi z zużycia energii elektrycznej.

Ponadto wraz z rozpowszechnianiem się takich urządzeń domowych jak komputery czy inne systemy służące rozrywce oraz coraz częstszym stosowaniem urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych powoduje, że zużycie energii elektrycznej rośnie nieproporcjonalnie w stosunku do zużycia innych rodzajów energii. Jeżeli nic nie zrobimy, to ten trend będzie stale się umacniał!

Stop dla wzrostu zużycia energii i emisji CO2!
Efektywność Energetyczna to nie luksus a konieczność!


Efektywność Energetyczna wyzwaniem dla wszystkich!Nasze produkty są stosowane na każdym odcinku łańcucha energetycznego i przyczyniają się do oszczędności energii. Oszczędność energii do 30% można osiągnąć wprowadzając:

+10 do 15%  
+5 do 15%  
+2 do 8%
Sprawne urządzenia i sprawne instalacje,
Urządzenia o niskim zużyciu energii.
Izolowane budynki. 


Optymalizacja instalacji urządzeń,
Wyłączanie urządzeń gdy nie są potrzebne,
Regulacja silników i ogrzewania na optymalnym poziomie....  


Program stałego monitorowania i doskonalenia,
Precyzyjny program utrzymania pomiarów i reakcja na odchyłki.Więcej informacji na stronie:
http://www.schneider-electric.pl/sites/poland/pl/solutions/energy-efficiency/energy-efficiency.page